Oferta

Świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne. Zapewniamy profesjonalną obsługę oraz sprawną realizację powierzonych nam zadań.

Działamy przede wszystkim na terenie Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Katowic. Od początku działalności mieliśmy okazję współpracować z klientami całego województwa śląskiego.

Zakres usług geodezyjnych świadczonych przez naszą firmę:

 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • wznowienia granic
 • sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej
 • pomiary realizacyjne
 • tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu
 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, lokali, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu
 • inwentaryzacje architektoniczne
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników
 • opracowywanie przestrzennych, numerycznych modeli ukształtowania powierzchni terenu
 • sporządzanie mapy zasadniczej i map syt.-wys. w postaci numerycznej oraz analogowej
 • kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji
 • pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych
 • pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli
 • geodezyjne badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych
 • projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej
Mapa

Mapy do celow projektowych

Pomiar

Obsługa geodezyjna inwestycji

Działka

Podział działek budowlanych